fbpx
Do góry
E-Magia
User


REGULAMIN SERWISU WWW.E-MAGIA.PL

I. DEFINICJE

Znaczenie pojęć użytych w Regulaminie:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług i dokonywania zakupów drogą elektroniczną.
 2. Serwis Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.e-magia.pl.
 3. Użytkownik – korzystająca z Serwisu Internetowego osoba fizyczna.
 4. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który zarejestrował indywidualne konto w Serwisie Internetowym.
 5. Usługodawca (Operator) – All of the Lights Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000915251.
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego.
 7. Ekspert – osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę z zakresu ezoteryki, korzystająca z Serwisu Internetowego w celach zarobkowych, poprzez udzielanie porad z zakresu ezoteryki i wykonywania usług ezoterycznych, związana z Usługodawcą umową zleceniem, umową o dzieło albo umową o pracę.
 8. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 9. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U.2018, poz 1025).
 10. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia produktów lub świadczenia usług.
 11. Kupony rabatowe – bony uprawniające do określonych zniżek, które nie mogą zostać nabyte drogą kupną i mogą mieć określony okres ważności.
 12. Administrator danych - All of the Lights Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000915251.
 13. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018. poz.1000).
 14. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
 15. Stały klient – użytkownik, który zakupił już jakąś usługę lub produkt.
 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017. Poz.1219).
 17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 poz.683).
 18. Usługodawca – All of the Lights Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000915251, świadcząca usługi pośrednictwa w kontakcie pomiędzy Użytkownikami i Ekspertami, a także Sprzedawca produktów dostępnych w Serwisie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem i Operatorem Serwisu internetowego jest All of the Lights Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000915251.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) warunki rejestracji i korzystania z konta w Serwisie Internetowym;
  b) warunki zawierania umów o świadczenie usług lub sprzedaż produktów pomiędzy Użytkownikami, a Usługodawcą.
  c) warunki prezentowania oferty oraz informacji na temat Ekspertów i usług świadczonych za pośrednictwem Star Valley;
  d) zasady dokonywania zakupów produktów i usług oferowanych przez All of the Lights za pośrednictwem www.e-magia.pl, platformy Facebook oraz Instagram;
  e) zasady reklamacji;
  f) zasady polityki przetwarzania i ochrony Danych Osobowych;
  g) zasady zmiany Regulaminu.
 3. Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej pod adresem www.e-magia.pl.
 4. Usługodawca może organizować rabaty dla wszystkich lub niektórych Użytkowników. Warunki organizowania rabatów określone są w niniejszym regulaminie.
 5. Wszelkie treści zamieszczone w serwisie są utworami w rozumieniu ustawy z 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie do tych utworów należą do Usługodawcy lub wskazanych autorów (np. autorów horoskopów). Korzystanie z utworów na innych polach eksploatacji niż wynikających z ich przeznaczenia lub charakteru wymaga uzgodnienia z Usługodawcą.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem dostępnym pod adresem: www.e-magia.pl i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 7. Warunkiem korzystania z usług jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności przez użytkownika, dostępnych pod adresem: www.e-magia.pl.
 8. Treść Regulaminu może być w każdej chwili nieodpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez użytkownika.

III. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 1. Celem działalności Serwisu Internetowego jest świadczenie za jego pośrednictwem usług rozrywkowych z zakresu ezoteryki (czary, wróżby, uroki) i sprzedaż produktów dostępnych w Serwisie Internetowym, jak też prezentowanie treści ezoterycznych oraz udzielanie informacji o sposobie kontaktu z Ekspertami.
 2. Wszystkie usługi świadczone przez Ekspertów oraz informacje przekazywane przez nich Użytkownikom mają charakter subiektywny. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, w jaki sposób użytkownik wykorzysta uzyskane od Ekspertów informacje.
 3. Administrator oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby wykonywane za pośrednictwem Serwisu Internetowego usługi tj. rytuały ezoteryczne (wróżby, czary, klątwy, uroki) świadczone były na jak najwyższym poziomie z należytą starannością i wiedzą w tym zakresie. Administrator oświadcza jednocześnie, że treści uzyskane przez Użytkowników w wyniku zamówionej usługi lub sposób jej wykonania mogą reprezentować symboliczny sposób widzenia określonych spraw przez osoby je przekazujące i wykonujące oraz mają na celu dostarczenie osobie korzystającej z usługi okazji do refleksji, lepszego samopoczucia, wzmocnienia pozytywnych przekonań związanych z osiągnięciem zamierzonych celów życiowych (zdrowotnych, miłosnych, zawodowych, rodzinnych lub finansowych). Skuteczność świadczonych usług lub ich sprawdzalność nie jest gwarantowana przez Administratora z uwagi na mogące wystąpić blokady energetyczne, zmiany w astralnej rzeczywistości, a także podatność energetyczną użytkownika lub osoby, na którą usługa miała wywrzeć wpływ.
 4. Na efekt usługi lub jego brak wpływ mogą mieć czynniki takie jak zaburzona energia astralna, interwencja siły wyższej, np. Boskiej, sabotujące negatywne myśli lub decyzje życiowe Użytkownika. Czynników tych nie da się przewidzieć przed wykonaniem usługi, zatem skuteczność lub sprawdzalność nie jest gwarantowana przez Administratora.
 5. Użytkownicy Serwisu Internetowego mogą z niego korzystać jedynie w przypadku, gdy korzystanie z usług dostarczanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest legalne w kraju, w którym Użytkownik się znajduje lub którego jest obywatelem.
 6. Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z usług nie mają charakteru wiążących porad i Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki użytkownik wykorzysta te informacje.
 7. Proponowane przez Usługodawcę usługi nie mogą być traktowane jako substytut porad prawnych, finansowych, medycznych lub psychologicznych czy życiowych.
 8. Użytkownikiem Serwisu Internetowego mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
 9. Do korzystania z Serwisu Internetowego niezbędne są:
  a) komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
  b) dostęp do poczty elektronicznej;
  c) zalecana rozdzielczość ekranu powyżej 1024 px;
  d) przeglądarka internetowa, z włączoną obsługą JavaScript i akceptująca pliki cookies:
  I. Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
  II. Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i
  cookies;
  III. Google Chrome w wersji nie starszej niż 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i
  cookies;
  IV. Opera w wersji nie starszej niż 9;
  e) komputer wyposażony w kamerę i oprogramowanie do jej obsługi - w celu skorzystania
  lub poprowadzenia usługi poprzez Skype.
 10. Usługodawca udostępnia w ramach swoich usług następujące sposoby komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Ekspertem: e-mail, video-chat (Skype), telefon.
 11. Usługi i produkty dostępne w Serwisie Internetowym są odpłatne. Płatność za usługę następuje poprzez wybranie jednej ze wskazanych przez Usługodawcę form płatności.
 12. Zamówienie produktu odbywa się poprzez dodanie produktu do koszyka a następnie użycie przycisku „złóż zamówienie” w serwisie www.e-magia.pl albo poprzez platformę Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/emagiapl/shop/ 
 13. Celem realizacji zamówienia niezbędny jest wybór rodzaju dostawy i formy płatności, a także podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail.
 14. Kliknięcie przycisku „potwierdź zamówienie” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową ciągu 48 godzin bezpośrednio po wysłaniu zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez zamawiającego potwierdzenia zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę, że produkty zamówione wysłane zostaną po opłaceniu ich pełnej ceny oraz kosztów dostawy.
 15. Czas realizacji zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie nie dłuższym jak 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Klient nie był w stanie spełnić świadczenia nie ze swojej winy i poinformował o tym Usługodawcę.
 16. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie 2 tygodni. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 17. Zamówienia realizujemy na terenie Polski. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 18. Zamówienie usługi odbywa się przez skorzystanie z formularza „zamów usługę” dostępnego na platformie www.e-magia.pl albo poprzez platformę Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/emagiapl/shop/.
 19. Przedmiotem zamówienia usługi jest wykonanie usługi wybranej przez osobę zamawiającą, zgodnie z opisem tej usługi znajdującym się na stronie Serwisu.
 20. Zawarcie umowy pomiędzy Usługodawcą i użytkownikiem na wykonanie usługi następuje z chwilą zapłaty za daną usługę (uznanie konta bankowego Usługodawcy) całej kwoty wynikającej z wyceny.
 21. Złożenie zamówienia usługi potwierdzamy drogą mailową w ciągu 48 godzin. Z chwilą zawarcia umowy, Użytkownik nabywa prawo do komunikowania się z Ekspertami za pośrednictwem Serwisu Internetowego na wskazanych w niniejszym Regulaminie warunkach.
 22. Usługodawca przystępuje do wykonania usługi odpłatnej niezwłocznie po zawarciu umowy.
 23. Użytkownik – o ile ma status konsumenta – wyraża zgodę, aby rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpiło niezwłocznie po zawarciu umowy. Usługodawca informuje, że konsumenci mają prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od jej zawarcia. Użytkownik – mający status konsumenta – przyjmuje do wiadomości, że nie przysługuje mu powyższe prawo do odstąpienia w przypadku, gdy rozpoczęcie świadczenia usługi następuje niezwłocznie po zawarciu umowy.
 24. Dla każdej usługi uzgadniany jest z użytkownikiem szacunkowy termin wykonania usługi w zależności od rodzaju zamówionej usługi. Jednakże czas realizacji usługi porady e-mail wynosi maksymalnie 14 dni. Usługodawca zastrzega, że okres ten może ulec przedłużeniu w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.
 25. Staranne wykonanie każdej usługi jest najczęściej uzależnione od przekazania przez użytkownika w terminie określonym przez Usługodawcę dalszych niezbędnych informacji, materiałów lub dokumentów (zwanych dalej „materiałami”). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość, rzetelność i kompletność przekazanych materiałów. Usługodawca nie jest zobowiązany do ich weryfikacji i może wykonywać usługę na podstawie otrzymanych materiałów.
 26. Wszelkie dane przekazywane przez Użytkowników do realizacji określonych usług przekazywane są zgodnie z art. 2 pkt. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w ramach czynności o czysto osobistym charakterze
 27. Opóźnienie w przekazaniu materiałów skutkuje odpowiednim przesunięciem terminu wykonania danej usługi. W przypadku nieprzekazania materiałów w terminie określonym przez Usługodawcę, Usługodawca może wykonać usługę w zakresie i na podstawie materiałów dotychczas zgromadzonych.
 28. Brak możliwości skontaktowania się z wybranym Ekspertem po wpłaceniu środków z przyczyn, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, nie może stanowić podstawy do żądania zwrotu wpłaconych środków.
 29. Koszt Usługi może różnić się w zależności od rodzaju wybranej formy komunikacji i czasu jej trwania.
 30. W przypadku usługi na telefon opłata pobierana w Serwisie Internetowym nie zawiera w sobie standardowej opłaty za połączenie, która może być pobrana przez Operatora Telekomunikacyjnego. Do kosztu usługi telefonicznej, w przypadku klientów z terytorium Polski Operator Telekomunikacyjny może naliczyć opłaty jak za połączenie na numer stacjonarny zarejestrowany w Polsce w strefie numeracyjnej warszawskiej, zgodnie z cennikiem usług dla Użytkownika.
 31. Usługodawca zastrzega, że do połączeń na numer telefoniczny zagranicznego operatora doliczy opłatę w wysokości 20% za cenę usługi. Połączenie telefoniczne do użytkownika będzie wykonane w dni robocze, w czasie godzin pracy serwisu. Usługodawca pozostawi zamówienie bez realizacji, jeśli próba uzyskania połączenia z użytkownikiem była bezskuteczna.
 32. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Użytkownicy oraz Eksperci mogli korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisów Internetowych przez całą dobę, jednak zastrzega, iż w celu przeprowadzania konserwacji, aktualizacji lub napraw, może czasowo zawiesić funkcjonowanie niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 33. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Serwisy Internetowe oraz jego funkcjonalności działały poprawnie. Jednakże Usługodawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu Internetowego oraz jego funkcjonalności. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z przepisów prawa.
 34. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu Internetowego bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników Zarejestrowanych/Ekspertów w sytuacji gdy:
  a) przeprowadzane są prace związane z modernizacją lub obsługą techniczną Serwisu Internetowego;
  b) wyłączenie jest następstwem zdarzenia powszechnie określanego jako siła wyższa, jak również w przypadku jakichkolwiek awarii sieci informatycznej lub telekomunikacyjnej, w tym przerw w dostawie energii elektrycznej, usług informatycznych, telekomunikacyjnych lub hostingowych, a także w przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu sieci informatycznej lub telekomunikacyjnej czy usług hostingowych.
  c) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu Internetowego w przypadkach określonych w pkt. 32b
 35. Komentarze i odpowiedzi do usług i produktów powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:
  a) wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami;
  b) danych kontaktowych Użytkowników/Ekspertów lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail; za wyjątkiem loginów Użytkownika oraz Eksperta;
  c) adresów stron Internetowych;
  d) treści o charakterze reklamowym.
 36. Usługodawca może, według własnej decyzji, zablokować możliwość wystawienia, usunąć albo edytować komentarz lub odpowiedź w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy:
  a) został omyłkowo wystawiony niewłaściwemu Ekspertowi lub do niewłaściwej usługi, jeśli jego treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę;
  b) są niezgodne z prawem, wulgarne, zniesławiające lub nieetyczne;
  c) są uznane przez Usługodawcę za spam;
  d) zawierają treści reklamowe lub hiperłącza;
  e) są niezgodne z przeznaczeniem serwisu.
 37. Przed wykonaniem Usługi podany jest orientacyjny termin jej zadziałania, jednak nie jest on wiążący. Ze względu na różnice astralne, niektóre osoby do zadziałania uroku wymagają dużo większej ilości czasu i pracy, nawet do kilku lat. 
 38. W przypadku zakupu Usługi polegającej na wykonaniu czaru lub uroku lub klątwy i jej niezadziałania w określonym czasie wykonywane są bezlimitowo bezpłatne czary wzmacniające w odstępach trzymiesięcznych na wyraźne życzenie Klienta, opłata za Usługę jednak nie jest zwracana.


IV. REJESTRACJA

 1. Użytkownik ma możliwość założyć swoje indywidualne konto w Serwisie Internetowym, z którego korzystania on jeden jest upoważniony.
 2. Podczas rejestracji w serwisie użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane:
  a) login;
  b) adres poczty elektronicznej;
  c) hasło;
  d) inne dane (np. telefon) mogą być wskazane lub wymagane do realizacji usług.
 3. Usługodawca zapewnia możliwość późniejszej edycji danych podanych podczas rejestracji.
 4. Dane wprowadzone przez użytkownika nie mogą być adresami stron internetowych oraz nie mogą zawierać jawnej lub ukrytej reklamy.
 5. Każdy klient jest uprawniony do posiadania jednocześnie maksymalnie jednego konta klienta na www.e-magia.pl. Zastrzegamy sobie prawo usuwania wielokrotnych rejestracji.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika w przypadku naruszenia przez niego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść danych przekazanych podczas rejestracji.
 8. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane:
  a) nie są nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;
  b) nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw do znaków towarowych, tajemnicy handlowej, ani też dóbr osobistych;
 9. Dane osobowe Konsumentów będą przetwarzane w celach związanych z nabyciem dostępu do Serwisu Internetowego i korzystaniem z niego.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.


V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik Serwisu Internetowego poprzez rejestrację w Serwisie Internetowym, a także poprzez zamówienie usług lub produktów oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji zamówień oferowanych przez niego za pośrednictwem Serwisu Internetowego, dopasowania treści Serwisu Internetowego do Użytkownika oraz obsługi ewentualnych reklamacji. Usługodawca może powierzyć przetwarzanie Danych Osobowych współpracującym z nim osobom, w szczególności Ekspertom bądź podmiotom w celu realizacji usług oferowanych przez niego za pośrednictwem Serwisu Internetowego, a także przetwarzać Dane Osobowe w zakresie, na który wyraził zgodę Użytkownik podczas rejestracji w Serwisie Internetowym.
 2. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie Danych Osobowych jest dobrowolne i może zostać odwołane w każdym momencie. Użytkownicy Serwisu Internetowego mają prawo do wglądu i poprawiania swoich Danych Osobowych. Jeżeli Użytkownik żąda zmiany swoich Danych Osobowych, zakresu ich przetwarzania, wykreślenia, bądź udostępnienia informacji związanych z ich przetwarzaniem przez Usługodawcę, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w swej treści żądanie wraz z numerem telefonu, które przesyła na adres: bok@e-magia.pl.
 3. Administratorem Danych Osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego jest w rozumieniu ustawy Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018. poz.1000) oraz RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) jest All of the Lights Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000915251, która czuwa nad bezpieczeństwem Danych Osobowych Użytkowników.
 4. Usługodawca oświadcza, że podejmuje wszelkie środki wymagane przez przepisy prawa związane z przetwarzaniem udostępnionych przez Użytkowników Danych Osobowych, aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony.
 5. Szczegółowe warunki dotyczące polityki prywatności Serwisów Internetowych zawarte są w dokumencie Polityka Prywatności pod adresem: www.e-magia.pl.


VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Komentarze i opinie Użytkowników zamieszczane są wyłącznie na własną odpowiedzialność Użytkowników. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane w serwisie przez Użytkowników ani za ich rzetelność i kompletność.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treści opublikowane i dostarczone mu za pośrednictwem Serwisu Internetowego i uzyskane w wyniku zamówionej usługi mogą reprezentować symboliczny sposób widzenia określonych spraw przez osoby je przekazujące i wykonujące oraz mają na celu dostarczenie osobie korzystającej z usługi okazji do refleksji, lepszego samopoczucia, wzmocnienia pozytywnych przekonań związanych z osiągnięciem zamierzonych celów życiowych (zdrowotnych, miłosnych, zawodowych, rodzinnych lub finansowych). Skuteczność świadczonych usług lub ich sprawdzalność nie jest gwarantowana przez Administratora z uwagi na mogące wystąpić blokady energetyczne, zmiany w astralnej rzeczywistości, a także podatność energetyczną użytkownika lub osoby, na którą usługa miała wywrzeć wpływ.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia przez Użytkownika lub Eksperta praw autorskich lub pokrewnych oraz wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej i intelektualnej osób trzecich.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła do konta przez Użytkownika osobom trzecim, niezależnie od przyczyny jego ujawnienia.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmieniania, uzupełniania, usuwania części stron lub całej oferty bez ostrzeżenia lub do tymczasowego bądź całkowitego zaprzestania publikacji oferty.

VII. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 1. Warunkiem koniecznym do rejestracji konta Użytkownika w Serwisie Internetowym jest akceptacja Regulaminu oraz wprowadzenie w momencie rejestracji danych oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. W przypadku stwierdzenia zamieszczenia w Serwisie Internetowym treści niezgodnych z Regulaminem, Użytkownik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Usługodawcę. W takim wypadku Usługodawca podejmie działania mające na celu wyjaśnienie pochodzenia tych treści, zaprzestania ich publikacji oraz pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które je umieściły.
 3. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności nie będzie rozpowszechniał treści naruszających prawo karne oraz nie będzie naruszał praw osób trzecich.
 4. Usługodawca może zablokować Użytkownikowi prawo do korzystania z Serwisu Internetowego, jak również może ograniczyć Użytkownikowi dostęp do części lub całości Serwisu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
  a) podał w trakcie rejestracji w Serwisie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  b) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu Internetowego;
  c) dopuścił się innego zachowania, niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzącego w dobre imię Usługodawcy, jego pracowników, współpracowników lub kontrahentów;
  d) naruszył niniejszy Regulamin;
  e) zadłużył się z tytułu usług świadczonych przez Eksperta;
  f) dopuścił się podejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub zaburzyć funkcjonowanie serwisu.
 5. Osoba pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu Internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 6. Wszystkie decyzje i działania inspirowane treściami uzyskanymi dzięki korzystaniu z usług oferowanych w Serwisie osoba z nich korzystająca podejmuje na własną odpowiedzialność.
 7. Jeżeli Użytkownik żąda wykreślenia/zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w treści numer telefonu, którego przesyła na adres bok@e-magia.pl.

VIII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie do treści publikowanych w serwisie posiada Operator Serwisu.
 2. Prawem autorskim chronione są wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne
  elementy strony www Serwisu Internetowego, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, jak również teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki i inne materiały udostępniane w Serwisie.
 3. Kopiowanie, utrwalanie elementów bądź całości Serwisu Internetowego w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie przez Użytkownika jest zabronione.

IX. PŁATNOŚCI

 1. Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, co znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży produkt pozostaje własnością www.e-magia.pl.
 2. Koszty wysyłki pokrywa kupujący.
 3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny brutto nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 4. Oferujemy następujące rodzaje płatności: zwykły przelew, szybki przelew internetowy, karta kredytowa, płatności realizowane są za pośrednictwem Paypal i DotPay.
 5. W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą zamawiający.
 6. Zakup produktów lub usług przy użyciu karty kredytowej oznacza wyrażenie niniejszym zgody na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie
  elektronicznej.
 7. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę VAT za wykonaną usługę lub produkt, jest zobowiązany wysłać żądanie na adres bok@e-magia.pl. Faktura zostanie wystawiona
  użytkownikowi po wykonaniu usługi i zostanie mu wysłana wyłącznie w formie elektronicznej, na co użytkownik wyraża zgodę. Faktura nie będzie zawierać podpisu i pieczęci Usługodawcy.

X. KUPONY RABATOWE

 1. Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania.
 2. Klient musi samodzielnie poinformować o przysługującym mu rabacie przed
  zamówieniem usługi lub produktu.
 3. Poinformowanie o przysługującym rabacie po złożeniu zamówienia nie będzie skutkowało zwrotem środków pieniężnych za ten rabat.
 4. Kuponów rabatowych nie można przenieść na osoby trzecie.
 5. Rabaty przedstawiają się następująco:
  a) bezterminowy rabat w wysokości 10% na dowolnie wybrane usługi dla stałych klientów, który podlega sumowaniu z innymi rabatami;
  b) przysługujący w dniach od 30 grudnia do 12 stycznia każdego roku rabat w wysokości 5% dla klientów na wróżbę roczną, który podlega sumowaniu z innymi rabatami;
  c) przysługujący w dniach od 9 do 16 lutego każdego roku rabat w wysokości 5% dla klientów na wszystkie usługi z działu uroków miłosnych oraz na wszystkie wróżby miłosne,= który podlega sumowaniu z innymi rabatami i może być wykorzystany wielokrotnie w podanym terminie;
  d) przysługujący w dniach od 26 listopada do 3 grudnia każdego roku rabat w wysokości 5% na wszystkie wróżby dla klientów, który podlega sumowaniu z innymi rabatami i możne być wykorzystany wielokrotnie w podanym terminie;
  e) urodzinowy rabat w wysokości 20% na dowolny produkt lub usługę, ważny 7 dni przed datą urodzin i 7 dni po dacie urodzin, który nie sumuje się z innymi rabatami i może zostać wykorzystany jednorazowo każdego roku.

XI. RĘKOJMIA ZA WADY PRODUKTÓW

 1. Zobowiązujemy się do dostarczenia Państwu produktów wolnych od wad.
 2. W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem www.e-magia.pl ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i
  następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2018, poz 1025).

XII. REKLAMACJE

 1. Reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu Internetowego, zakupionych produktów, usług oraz płatności można składać pisemnie na adres All of the Lights Sp. z o.o., ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław lub mailowo na adres bok@e-magia.pl.
 2. Reklamacja musi zawierać datę zamówienia reklamowanej usługi, jej nazwę, imię i nazwisko Użytkownika reklamującego usługę oraz jego adres korespondencyjny. Reklamacje nie zawierające tych danych mogą nie zostać rozpatrzone.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego tj. wraz z pełnymi informacjami dotyczącymi powodu reklamacji. Reklamacja powinna zawierać także imię i nazwisko Użytkownika oraz adres, na który ma zostać wysłana odpowiedź. W przypadku usług dodatkowo powinna zawierać: informacje o rodzaju, terminie oraz ewentualnym numerze telefonu za pośrednictwem którego została wykonana usługa; w przypadku produktów: rodzaj produktu, numer zamówienia, data złożenia zamówienia.
 4. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłocznie. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą
  Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 6. Problemy techniczne należy zgłaszać na adres bok@e-magia.pl.

XIII. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA UMOWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w tym za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem. Treść formularza stanowiącego załącznik do w/w ustawy, uzupełnionego o dane adresata, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
 2. Pouczenie w kwestii prawa do odstąpienia od umowy: Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie produktu. W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy Użytkownik musi powiadomić o swojej decyzji pisemnie w tej sprawie firmę All of the Lights Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000915251.
  w drodze jednoznacznego oświadczenia woli. Można w tym celu użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Nie ma jednak takiego obowiązku. Można wypełnić i przesłać nam formularz odstąpienia od umowy albo sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, a my prześlemy niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania oświadczenia. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
  Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od umowy mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dniu od dnia otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie otrzymane płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużono się podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy inny środek płatności. W żadnym wypadku nie naliczymy za to jakichkolwiek opłat. Możemy natomiast odmówić dokonania zwrotu otrzymanej płatności do chwili otrzymania zwrotu produktu lub do chwili, gdy przedstawiony zostanie dowód, że produkt został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Konsument z kolei mają obowiązek odesłać nam lub przekazać produkt niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za dochowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi konsument. Użytkownik będący konsumentem odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. W przypadku umów dotyczących świadczenia usług prawo do odstąpienia nie przysługuje, gdy rozpoczęcie świadczenia usługi następuje niezwłocznie po zawarciu umowy.

XIV. ZWROT PŁATNOŚCI

 1. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu.
 2. W przypadku zapłaty przez PayPal lub przy pomocy karty kredytowej zwrot nastąpi na powiązane konto PayPal lub konto karty kredytowej.

XV. INNE INFORMACJE

 1. Z ofert dostępnych na www.e-magia.pl. korzystać mogą osoby w wieku co najmniej 18 lat.
 2. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z korzystania ze Serwisów Internetowych jest właściwy rzeczowo i miejscowo dla Operatora sąd powszechny.
 2. Bez względu na kraj, z którego Użytkownik korzysta z Serwisu, korzystanie z Serwisu podlega przepisom prawnym Polski, zaś Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów w Polsce.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 4. Usługodawca z ważnych przyczyn może dokonywać zmian w Regulaminie. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Usługodawcy, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisów Internetowych lub oferty Usługodawcy.
 5. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownicy będą informowani poprzez pocztę e-mail.
 6. Regulamin w nowej treści wejdzie w życie w momencie powiadomienia Użytkowników o jego zmianie, poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisów Internetowych.
 7. Użytkownicy Zarejestrowani, w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu w nowej treści, mają 14 dni od dnia wysłania powiadomienia na rozwiązanie umowy na korzystanie z Serwisu Internetowego poprzez likwidację Konta Użytkownika lub pisemne wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie.
 8. Zmiany dotyczące cen usług i produktów w Serwisie Internetowym nie wymagają zmiany Regulaminu i nie mają wpływu na umowy zawarte przed dokonaniem zmian cen usług w Serwisie Internetowym.
 9. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 28.08.2021 r.

 

Nie wiesz jaką usługę wybrać?

Zapytaj doradcy

 • Wróżby jak najbardziej zgodne z prawdą, dzwoniłam już pięć czy sześć razy i za każdym razem dobrze trafiłam. Najlepsze jest to, że wróżka za każdym razem przedstawia się z imienia i nazwiska, a nie tylko pseudonimem jak na innych liniach. W jakiś sposób wzbudza to zaufanie, brawo, oby tak dalej!

  Marlena Zatońska, Trzebinia

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Jak działamy

Zamawiam zaklęcie

TYSIĄCE
KLIENTÓW


Działamy na rynku już długo i cieszymy się bardzo pozytywną opinią naszych klientów. Stale monitorujemy poziom zadowolenia z naszych usług. Szybko dostosowujemy się do aktualnych potrzeb rynkowych i wymagań osób, które chcą skorzystać z naszej oferty.

NAJLEPSI
EKSPERCI


Nasi eksperci przechodzą kilka etapów weryfikacji umiejętności i wiarygodności oraz wewnętrzne kursy przed kontaktem z klientem. Nie pracujemy z samozwańczymi wróżbitami bez żadnej odpowiedzialności, a wyszukujemy i zatrudniamy tylko tych najlepszych.

REALNE
PODEJŚCIE


Pracujemy na podstawie sprawdzonych i starannie wyselekcjonowanych metod. Nie używamy zaklęć na oślep i „intuicyjnie”, a według ściśle ustalonych procedur magicznych. Sprawia to, że nie wydarzą się żadne nieprzewidywane i niebezpieczne skutki uboczne.

NAJWYŻSZA
JAKOŚĆ


Wszyscy nasi eksperci przechodzą liczne kursy zarówno z zakresu magii, wróżbiarstwa jak i profesjonalnej obsługi klienta, co sprawia, że każda zamówiona usługa wykonywana jest zawsze tak samo oraz według ustalonych standardów jakości i skuteczności.

CAŁKOWITA
DYSKRECJA


Zapewniamy 100% dyskrecji i pełną ochronę danych osobowych. Nie chwalimy się w mediach kim są nasi klienci, by tak budować swoją popularność. Wszyscy nasi eksperci są zobowiązani do podpisania klauzuli poufności przed rozpoczęciem pracy z klientami.

PEŁEN
PROFESJONALIZM


Zatrudniamy tylko profesjonalistów, którzy są zawodowymi wróżbitami oraz ekspertami magicznymi. Wszystkie problemy naszych klientów są traktowane poważnie i z szacunkiem. Żadnego z klientów nie traktujemy rutynowo. Naszą misją jest pomaganie innym.

Zapisz się na newsletter i odbierz darmowy e-book!

Ta strona wykorzystuje Cookies do poprawnego funkcjonowania. Korzystając z niej akceptujesz Politykę prywatności.

Zrozumiałem